Afro-Saxon


Race: Whites
Young white men who act black.