Muktuk


Race: Eskimos
Muktuk is eskimo for whale blubber